Περιοδικά

periodiques          periodiques1

Περιοδικά
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει  περιοδικά στη γαλλική γλώσσα. Η ανάγνωσή τους στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη και δωρεάν!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ :

1.       OKAPI

2.       PHOSPHORE

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ :

1.       Le Français dans le monde

2.       Sciences Humaines

3.       Science et Vie

4.       Ca m’intéresse

5.       Psychologies

6.       L’Obs

7.       Marianne

8.       Le Point

9.       Questions de femmes

10.   Géo

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr