Ψηφιακές ταμπλέτες

Ενημέρωση για τους αναγνώστες

Η Βιβλιοθήκη θέτει στη διάθεσή σας δύο ταμπλέτες για χρήση στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Προϋποθέσεις:

  • να είστεάνω των 18 ετών
  • να παραδώσετε την ταυτότητά σας στη βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της χρήσης..

Καλή πλοήγηση!


Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr