Άρθρα

Θα βρείτε εδώ συνδέσμους για άρθρα στη γαλλική γλώσσα που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.
  •   Ενδιαφέρεστε για την εισαγωγή στη γαλλική γλώσσα;

Mavromara-Lazaridou C. Doulami M., Bernard L. (2010), « Éveil à la langue : Un pro­jet inter­ac­tif », 7ème Congrès Panhéllenique des Professeurs de Français, actes pp. 621-627, Αthènes 21-24 octobre 2010.

Mavromara-Lazaridou (2011), «Projet d’éveil aux langues : animation d’un atelier virtuel», 2ème Congrès Europpéen de FIPF (Fédération Internationale des professeurs de français), actes pp. 585-593, Prague, 8-10 septembre 2011.

-Mavromara-Lazaridou C., Anagnostopoulos G., Doulami M. (2015) « Éveil à la langue et à la culture françaises : Proposition d’un double projet innovant pratique dans une perspective actionnelle ». Contact, n.70 (juin-juillet-aoȗt 2015), pp. 25-30.

  •   Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε ένα πρόγραμμα με την τάξη σας εφαρμόζοντας την παιδαγωγική στο πλαίσιο της δρασιακής προοπτικής;

Mavromara-Lazaridou C. (2010) «L’apprenant acteur de son apprentissage avec les contes merveilleux», 7ème Congrès Panhéllenique des Professeurs de Français, actes pp. 614-620, Αthènes 21-24 octobre 2010.

Varsamidou, Athina (2017), "Le projet eTwinning « À la découverte des habitudes culinaires des français et des grecs : Une aventure très délicieuse ! » ouvre des perspectives d’apprentissage alternatif pour le F.L.E.", Collège Anatoliko de Ptolémaïda & Lycée Aristide Briand à Orange.

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr