13.02-07.04.2017 Νέος κύκλoς εντατικών μαθημάτων A1-C2

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A1-C2
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Νέος κύκλος εντατικών μαθημάτων για όλα τα επίπεδα. Για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, μεθοδικά και γρήγορα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εντατικών μαθημάτων, με γνώσεις γαλλικού πολιτισμού και προετοιμασία στις εξετάσεις. Προοδεύετε συστηματικά σε όλες τις δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο έχει τη γαλλική ως μητρική γλώσσα, εκπαιδεύεται τακτικά στη Γαλλία και διαθέτει υψηλή κατάρτιση στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.

Πρόγραμμα μαθημάτων
9 ώρες την εβδομάδα
3 φορές από 3 ώρες
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή : 19:00-22:00 ή
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή : 10:00-13:00
Διάρκεια : 8 εβδομάδες
Δίδακτρα : 596 ευρώ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών: 2310.821231 / 111.

Πολυμέσα

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr