25.01-15.03.2017 Νέο τμήμα συζήτησης για θέματα επικαιρότητας

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Aπευθύνεται σε όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν την ικανότητα έκφρασης στον προφορικό λόγο. Όσοι μετέχουν σε αυτά τα τμήματα μαθαίνουν να γνωρίζουν καλύτερα και να καταλαβαίνουν τη Γαλλία και το γαλλόφωνο κόσμο μέσα από κείμενα που άπτονται της επικαιρότητας.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και την καλή άρθρωση.
Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Τετάρτη, από 17.00 έως 19.00
Διάρκεια : 8 εβδομάδες
Σύνολο: 16 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα: 155 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών: 2310.821231 / 111.   

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr