Νέος κύκλος μαθημάτων νομικής ορολογίας

Νέος κύκλος μαθημάτων νομικής ορολογίας

Αντικείμενο
Χρήση της γαλλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής, στις τρέχουσες καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στο χώρο της νομικής επιστήμης.

Δεξιότητες - στόχοι
Ανάγνωση και κατανόηση νομικών εγγράφων
Καταγραφή σημειώσεων και σύνταξη αναφορών
Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών
Επιτυχής διεκπεραίωση μιας διαπραγμάτευσης
Έκθεση επιχειρημάτων με σκοπό την πειθώ του ακροατή
Ανάπτυξη κειμένων με επιχειρηματολογία
Ανάπτυξη της ικανότητας αφομοίωσης των διαπολιτισμικών διαφορών

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές, ασκούμενους και επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν μαζι με γαλλόφωνους νομικούς ή / και πάνω σε νομικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί στα γαλλικά.

Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες

Επικύρωση
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Διπλώματος Επαγγελματικών Γαλλικών (DFP), Νομικά επαγγέλματα B2, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Παρισιού.
http://www.centredelanguefrancaise.paris/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/droit/

Πρόγραμμα μαθημάτων :
Δευτέρα-Τετάρτη : 17.00-19.00
Διάρκεια : 8 εβδομάδες
Σύνολο : 32 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα : 350 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών. (2310821231 / 111).

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr