16-28.02.2017 Έκθεση «Δια βίας μάθηση» 2017

expo alex web
 
Έκθεση «Δια βίας μάθηση» 2017
16-28 Φεβρουαρίου 2017
Εγκαίνια, 16.02. | 20.00   
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκη
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ  

Ο Βασίλης Αλεξάνδρου, μέσα από αυτή τη νέα του δουλειά, αποπειράται να σχολιάσει εικαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία, να ανακαλέσει κοινά σχολικά βιώματα και να τα μετατρέψει σε κατασκευές, που αντικατοπτρίζουν την τυπολογία της διαδικασίας της μάθησης.
Υπό τη διοργάνωση του παν. Μακεδονίας.
Επιμέλεια : Ρένα Πιτσάκη, Αρχαιολόγος και Ιστορικός Τέχνης

Έκθεση εικόνων

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr