22.03-24.05.2017 Νέο τμήμα συζήτησης για θέματα της επικαιρότητας

Νέο τμήμα συζήτησης για θέματα της επικαιρότητας από 22.03.2017
έως 24.05.2017.

Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να τελειοποιήσουν την ικανότητα έκφρασης στον προφορικό λόγο (απαιτούμενο επίπεδο γνώσης : Β2).
Όσοι μετέχουν σε αυτά τα τμήματα μαθαίνουν να γνωρίζουν καλύτερα και να καταλαβαίνουν τη Γαλλία και το γαλλόφωνο κόσμο μέσα από κείμενα που άπτονται της επικαιρότητας.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και την καλή άρθρωση.

Πρόγραμμα μαθημάτων: 2 ώρες την εβδομάδα
Τετάρτη, από 17.00 έως 19.00
Σύνολο: 16 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα: 155 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών: 2310.821231 / 111.  

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr