Μαθήματα γαλλικών για τους πρόσφυγες

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ενεργά στην επιμόρφωση των προσφύγων και των μεταναστών προτείνοντας μαθήματα γαλλικών σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που το επιθυμούν, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Solidarity Now.

Τα μαθήματα είναι ανοικτά σε όλους και έχουν ως στόχο να δώσουν στους μαθητές πρόσβαση στις γαλλικές γλωσσικές και πολιτιστικές βάσεις. Τα μαθήματα προγματοποιούνται από εθελοντές εκπαιδευτικούς του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας «Pluralités» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Blue Refugee Center, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Στον πρώτο κύκλο μαθημάτων, που θα πραγματοποιηθεί από 3 Μαΐου έως 31 Ιουλίου, έχουν εγγραφεί 27 άτομα και έχουν κατανεμηθεί σε δύο τμήματα (1 τμήμα παιδιών και εφήβων και ένα τμήμα ενηλίκων) που παρακολουθούν δύο μαθήματα συνολικής διάρκειας 3 ωρών εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα θα συνεχίσουν και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την ζήτηση.

Επικοινωνία:
Blue Refugee Center, Ιωάννη Κωλέττη 25Δ, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 555 266

refugies logo

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr