Καλοκαιρινά μαθήματα στη Γαλλία!

Είτε για να μάθετε γαλλικά είτε για να παρακολουθήσετε ένα ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών, ανακαλύψτε τον κατάλογο του Campus France για τα καλοκαρινά μαθήματα!
http://ecolesdete.campusfrance.org/#/main

 

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr