Σπουδές στη Γαλλία

Αιτήσεις για το πρώτο έτος : Προλαβαίνετε ακόμα !
Ξεκίνησε η procédure complémentaire !Η περίοδος αιτήσεων για το πρώτο έτος στα γαλλικά πανεπιστήμια ήταν από 20 Ιανουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου.
Όμως, εάν χάσατε αυτές τις ημερομηνίες, μπορείτε ακόμα να κάνετε αίτηση εφόσον έχουν μείνει θέσεις
Πρέπει να κάνετε αίτηση μέσω ιστοσελίδας  http://www.admission-postbac.fr/ από 27 Ιουνίου.
Η διαδικασία λέγεται Procédure complémentaire
Καλή επιτυχία !!

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr