Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα είναι κλειστό από 22.07-20.08.2017

kleistoIFT

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr