Νέος κύκλος μαθημάτων νομικής ορολογίας

nomika eppagelmata

Νέος κύκλος μαθημάτων νομικής ορολογίας

Αντικείμενο
Χρήση της γαλλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής, στις τρέχουσες καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στο χώρο της νομικής επιστήμης.

Δεξιότητες - στόχοι
Ανάγνωση και κατανόηση νομικών εγγράφων
Καταγραφή σημειώσεων και σύνταξη αναφορών
Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών
Επιτυχής διεκπεραίωση μιας διαπραγμάτευσης
Έκθεση επιχειρημάτων με σκοπό την πειθώ του ακροατή
Ανάπτυξη κειμένων με επιχειρηματολογία
Ανάπτυξη της ικανότητας αφομοίωσης των διαπολιτισμικών διαφορών

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές, ασκούμενους και επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν μαζι με γαλλόφωνους νομικούς ή / και πάνω σε νομικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί στα γαλλικά.

Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β1ή Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες

Επικύρωση
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Διπλώματος Επαγγελματικών Γαλλικών (DFP), Νομικά επαγγέλματα B2, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Παρισιού.

Πρόγραμμα μαθημάτων :
Δευτέρα-Πέμπτη : 17.00-19.00
Διάρκεια : 8 εβδομάδες
Σύνολο : 32 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα : 384 ευρώ + 30 ευρώ για τα έξοδα εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών (2310821231 / 111).

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr