22.01-19.03.2018 Νέος κύκλος μαθημάτων ιατρικής ορολογίας

iatrika

Νέος κύκλος μαθημάτων ιατρικής ορολογίας

Το Γαλλικό Ινστιτούτο εγκαινιάζει νέο κύκλο μαθημάτων ιατρικής ορολογίας για φοιτητές Ιατρικής, γιατρούς και κάθε ενδιαφερόμενο.

Αντικείμενο
Προετοιμασία για τη συνέχιση των σπουδών ιατρικής σε μια γαλλόφωνη χώρα ή άσκηση της Ιατρικής στη Γαλλία.
Χρήση της γαλλικής γλώσσας στις τρέχουσες καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στο χώρο της ιατρικής.

Δεξιότητες – Στόχοι
Επικοινωνία με το νοσηλευτικό προσωπικό.
Ενημέρωση του ασθενούς και της οικογένειας του.
Διεξαγωγή μιας σωματικής εξέτασης, διατύπωση διάγνωσης, συνταγογράφηση θεραπείας.
Κατανόηση και σύνταξη ενός επαγγελματικού εγγράφου (αναφορά, υπηρεσιακό σημείωμα, παρατήρηση, αποτελέσματα εξέτασης) ή ενός ιατρικού άρθρου.
Εξοικείωση με την ιατρική ορολογία (γενική και ειδικότητας)
Κατανόηση του γαλλικού νοσοκομειακό και πανεπιστημιακού συστήματος.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε σπουδαστές και επαγγελματίες του ιατρικού και παραϊατρικού τομέα.

Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες

Πρόγραμμα μαθημάτων
Από 22.01.2018 έως 19.03.2018
Δευτέρα και Τετάρτη, 17.00 έως 19.00
Δίδακτρα : 384 ευρώ + 30 ευρώ, έξοδα εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών. (2310821231 / 111).

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr