Τμήμα προετοιμασίας για την εξέταση στο μάθημα γαλλικής γλώσσας των πανελλαδικών εξετάσεων

Το μάθημα είναι δομημένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εξέτασης. Προτείνει έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου και, παράλληλα, φρεσκάρει τις γλωσσικές γνώσεις του υποψηφίου.  

Σε ποιους απευθύνεται
Μαθητές Γ’Λυκείου

Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες

Πρόγραμμα μαθημάτων
Από 23.04.2018 έως 13.06.2018
Δευτέρα και Τετάρτη : 17.00 με 18.30
Δίδακτρα : 216 ευρώ + 30 ευρώ έξοδα εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε την υπηρεσία σπουδών : 2310821231 / 111

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr