Ετήσια συνεισφορά των σπουδαστών

Σκοπός της ετήσιας συνεισφοράς των σπουδαστών ύψους 90 ευρώ,   είναι  να προωθήσει την υποδοχή και την κοινωνική, υγειονομική, πολιτιστική και αθλητική υποστήριξη των φοιτητών, καθώς και τις δράσεις πρόληψης για την υγεία.
Το ποσό πρέπει να καταβληθεί πριν  από την εγγραφή στο πανεπιστημιακό Ίδρυμα  μέσω της ιστοσελίδας www.messervices.etudiant.gouv.fr

Περισσότερες πληροφορίες :

https://www.campusfrance.org/fr/system/files/medias/documents/2018-07/CVEC_fiche_etudiant_a4_02b.pdf

http://cvec.etudiant.gouv.fr/

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr