Προσωρινή αλλαγή εισόδου

Λόγω εργασιών επί της οδού Λεωφ. Στρατού, η είσοδος του Ινστιτούτου έχει μεταφερθεί προσωρινά από την οδό Αμαλίας.

Amalias

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr