Έκτακτο: Αλλάζει προσωρινά το ωράριο του Λογιστηρίου

Αγαπητοί μας φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης θα είναι εκτάκτως ανοιχτό την Τρίτη:

25/09/2018
02/10/2018 και
09/10/2018

από τις 12:00 έως τις 19:00.

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr