Παραλαβή διπλωμάτων

Τα διπλώµατα DELF-DALF της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017 είναι διαθέσιμα.

Τα διπλώματα SORBONNE θα είναι διαθέσιμα προσεχώς.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από την υπηρεσία εξετάσεων.

Παραλαβή διπλωμάτων : Δευτέρα έως Παρασκευή : 09.00 - 15.00.

Πληροφοριακό δελτίο


Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr