Παραλαβή διπλωμάτων

Τα διπλώματα DELF - DALF / SORBONNE Δεκεμβρίου 2017, είναι στη διάθεση των κατόχων.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος, η παραλαβή γίνεται από:
1. τον γονέα ή πρώτο συγγενή με επίδειξη και των δύο ταυτοτήτων
2. τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση και ταυτότητα του κατόχου.

Παραλαβή διπλωμάτων: Δευτέρα - Παρασκευή : 09.00 - 15.00.

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr