Παραλαβή διπλωμάτων

Τα διπλώµατα DELF-DALF-SORBONNE της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017 είναι διαθέσιμα.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από την υπηρεσία εξετάσεων.

Παραλαβή διπλωμάτων : Δευτέρα έως Παρασκευή : 09.00 - 15.00.

Πληροφοριακό δελτίο


Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr