Παραλαβή διπλωμάτων

Τα διπλώµατα SORBONNE της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2016 είναι διαθέσιμα.

Τα διπλώµατα DELF/DALF της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2016 θα είναι διαθέσιμα από 1η Δεκεμβρίου.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από την υπηρεσία εξετάσεων.

Παραλαβή διπλωμάτων : Δευτέρα έως Πέμπτη : 10.00 - 13.00.

Πληροφοριακό δελτίο


Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr