ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

pourquoi parler francais3

6 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΑΛΛΙΚΑ
1. Τα μιλούν σε ολόκληρο τον κόσμο
2. Γλώσσα για να βρεις εργασία
3. Γλώσσα ταξιδιών
4. Γλώσσα για δωρεάν σπουδές στα Γαλλικά Δημόσια Πανεπιστήμια
5. Γλώσσα για «άνοιγμα» στον κόσμο
6. Μία εύκολη και ευχάριστη γλώσσα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

« Η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, η ειδικότητα μας εδώ και πάνω από 100 χρόνια »

Προσωπική υποδοχή και παρακολούθηση των μαθητών.

Κάθε μαθητής παρακολουθείται προσωπικά από τον καθηγητή του ο οποίος επιβλέπει το σύνολο της προόδου του σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου. Οι γονείς των μαθητών πληροφορούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των παιδιών τους.

Αποτελεσματικές και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας.

Η εκπαιδευτική ομάδα του Ινστιτούτου εφαρμόζει εξελικτικές μεθόδους διδασκαλίας και μεθόδους αιχμής που μπορούν να προσαρμόζονται σε κάθε μαθητή.

Ικανοί και καταρτισμένοι καθηγητές.

Η εκπαιδευτική ομάδα του Ινστιτούτου έχει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και έχει αποδείξει την εμπειρία και τεχνογνωσία της σε θέματα εκμάθησης της ξένης γλώσσας.

Ποιοτικό περιβάλλον εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και πολιτισμού.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτελεί μοναδικό μέρος για να εμβαθύνει κανείς τις γνώσεις του στη γαλλική κουλτούρα, να διδαχθεί σωστα τη γαλλική γλώσσα, να προβεί σε ανταλλαγές με γαλλόφωνους και να επωφεληθεί από το Κέντρο Πολυμέσων.

Τήρηση της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος των μαθημάτων.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο δεσμεύεται να τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τα ωράρια των μαθημάτων όπως αυτά περιγράφονται στο ενημερωτικό του φυλλάδιο.

Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Όλα τα τμήματα γαλλικής γλώσσας του Ινστιτούτου ακολουθούν τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Επικύρωση των ήδη κεκτημένων γνώσεων και των επίσημων πτυχίων.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι το μοναδικό διαπιστευμένο κέντρο για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή εξετάσεων για όλα τα διπλώματα που χορηγούνται στη Βόρεια Ελλάδα από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας DELF και DALF, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Παρισιού (CCIP) και του νέου κατακτήριου τεστ αξιολόγησης σε ηλεκτρονική μορφή Ev@lang!

90% επιτυχία στις εξετάσεις DELF-DALF-Sorbonne για το σχολικό έτος 2015-2016 !

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr