Αγορές / Αναζήτηση προσφοράς

΄΄Αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και μελέτη φορτίων ‘’

 Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης αναζητά τεχνική μελέτη-προσφορά για την ΄΄Αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και μελέτη φορτίων ‘’ του κτιρίου του.

Πρόκειται για χώρους των 4500 m2.

Οι μελετητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά μπορούν να επισκεφτούν το Γαλλικό Ινστιτούτο, να συμβουλευτούν σχέδια, να ζητήσουν τεχνικές προδιαγραφές και άλλα χρήσιμα έγγραφα στα ελληνικά επικοινωνώντας με ηλ. μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση: secretairegeneral@ift.gr. Είναι απαράιτητο να διευκρινίσουν τα προσόντα τους.

Όλες οι προσφορές θα εξετασθούν από τη Διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης. Θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:  τιμή προσφοράς (70%), λεπτομέρειες της προσφοράς (20%)   και προσόντα του υποψηφίου (10%).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ