Γαλλοφωνία

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
• Τα γαλλικά είναι η μόνη γλώσσα, μαζί με τα αγγλικά που διδάσκεται και μιλιέται και στις 5 ηπείρους.
• 116 000 000 σπουδαστές και 220 000 000 γαλλόφωνοι σε ολόκληρο τον κόσμο, εκ των οποίων 60% είναι κάτω των 30 ετών.
• 2η ξένη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
• γλώσσα εργασίας στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ, UNESCO, ΔΟΕ) και γλώσσα αναφοράς για τις 68 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας Ο.Ι.F.
• Στην Ελλάδα: 280 000 μαθητές και σπουδαστές μαθαίνουν γαλλικά από το Δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο

Λήψη φυλλαδίου: ARGUMENTAIRE