ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Τα γαλλικά, γλώσσα του κόσμου

  • Δεύτερη διδασκόμενη ξένη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • 220 εκατομμύρια γαλλόφωνοι στις 5 ηπείρους
  • Επίσημηγλώσσα 32 χωρών
  • Γλώσσα αναφοράς για τα 68 κράτη και κυβερνήσεις που έχουν ενταχθεί στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (OIF)
  • Επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, στην UNESCO…
  • Επίσημη γλώσσα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και των Ολυμπιακών Αγώνων
  • Διαβατήριο για ανώτατες σπουδές
  • Πλεονέκτημα στον επαγγελματικό χώρο
  • Περισσότερες από 120 γαλλικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα
  • Σχεδόν 1.000.000 γάλλοι τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο