ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης προτείνει ευρύ φάσμα πιστοποιήσεων της γαλλικής ως ξένης γλώσσας – πτυχία και τεστ – με σκοπό την επικύρωση των δεξιοτήτων από το αρχάριο έως το πιο προχωρημένο επίπεδο.

Πρόκειται για πτυχία προσαρμοσμένα σε όλες τις ηλικίες και είναι εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα πτυχία (DELF, DALF) του Διεθνούς Κέντρου Παιδαγωγικού Σπουδών (CIEP) είναι ανεξάρτητα πτυχία και η εξέταση επικεντρώνεται στις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες.Τα παραπάνω πτυχία ισχύουν χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και χρησιμοποιούνται συχνά από τα Υπουργεία Εξωτερικών της εκπαίδευσης. Υπάρχουν περισσότερα από 1.000 εξεταστικά κέντρα σε 164 χώρες.

Κατεβάστε τον κατάλογο εδώ