Εξεταστικά κέντρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Γαλλικό Ινστιτούτο 
ΚΑΛΑΜΑΡΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3ο Γυμνάσιο 
ΚΑΒΑΛΑ 4ο Γυμνάσιο 
ΚΟΖΑΝΗ 6ο Γυμνάσιο 
ΣΕΡΡΕΣ 5ο Γυμνάσιο