Εξεταστικά κέντρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γαλλικό Ινστιτούτο
ΚΑΛΑΜΑΡΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3ο Γυμνάσιο
ΚΑΒΑΛΑ 4ο Γυμνάσιο
ΚΟΖΑΝΗ 6ο Γυμνάσιο
ΣΕΡΡΕΣ 5ο Γυμνάσιο