Επιλέγω Γαλλικά

Τα γαλλικά, γλώσσα του κόσμου

• Δεύτερη διδασκόμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά
• 200 εκατομμύρια γαλλόφωνοι στις 5 ηπείρους
• Επίσημη γλώσσα 29 χωρών
• Γλώσσα αναφοράς για τα 75 κράτη και κυβερνήσεις που έχουν ενταχθεί στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (OIF)
• Επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, στην UNESCO…
• Επίσημη γλώσσα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και των Ολυμπιακών Αγώνων

Ένα διαβατήριο για ανώτατες σπουδές άριστης ποιότητας

• Η χρήση της γαλλικής γλώσσας σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας σε φημισμένα πανεπιστήμια ή στις ανώτατες γαλλικές σχολές εμπορίου και μηχανικών, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ένα πλεονέκτημα στον επαγγελματικό χώρο 

• Η χρήση της γαλλικής γλώσσας πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας σε πολυάριθμες γαλλικές και γαλλόφωνες πολυεθνικές εταιρίες σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας 
• Περισσότερες από 100 γαλλικές επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα
• Σχεδόν 1.000.000 Γάλλοι τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο