Επιλέγω το ΓΙΘ

« Η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, η ειδικότητα μας εδώ και πάνω από 100 χρόνια »
 Προσωπική υποδοχή και παρακολούθηση των μαθητών.

Κάθε μαθητής παρακολουθείται προσωπικά από τον καθηγητή του ο οποίος επιβλέπει το σύνολο της προόδου του σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση του Ινστιτούτου. Οι γονείς των μαθητών πληροφορούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των παιδιών τους.

Τήρηση της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος των μαθημάτων.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο δεσμεύεται να τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τα ωράρια των μαθημάτων όπως αυτά περιγράφονται στο ενημερωτικό του φυλλάδιο.

Ικανοί και καταρτισμένοι καθηγητές.

Η εκπαιδευτική ομάδα του Ινστιτούτου έχει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και έχει αποδείξει την εμπειρία και τεχνογνωσία της σε θέματα εκμάθησης της ξένης γλώσσας.

Αποτελεσματικές και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας.

Η εκπαιδευτική ομάδα του Ινστιτούτου εφαρμόζει εξελικτικές μεθόδους διδασκαλίας και μεθόδους αιχμής που μπορούν να προσαρμόζονται σε κάθε μαθητή.

Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Όλα τα τμήματα γαλλικής γλώσσας του Ινστιτούτου ακολουθούν τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Ποιοτικό περιβάλλον εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και πολιτισμού.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτελεί μοναδικό μέρος για να ‘βυθιστεί’ κανείς στη γαλλική γλώσσα και τη γαλλική κουλτούρα, για να προβεί σε ανταλλαγές με γαλλόφωνους και να επωφεληθεί από το Κέντρο Πολυμέσων.

Επικύρωση των ήδη κεκτημένων γνώσεων και των επίσημων πτυχίων.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο οδηγεί τους σπουδαστές του στην επιτυχία όπως δείχνουν τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των εξετάσεων.

90% επιτυχία στις εξετάσεις DELF-DALF-Sorbonne για το σχολικό έτος 2012-2013 !

ΝΕΟ

To Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης έχει αποκτήσει νέες ανακαινισμένες αίθουσες και άνετους χώρους καθώς και υψηλής απόδοσης εξοπλισμό, έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να έχουν ότι καλύτερο υπάρχει στη νέα τεχνολογία για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.

H Βιβλιοθήκη του Σπουδαστή σας προτείνει μια μεγάλη επιλογή τίτλων ανάλογα με το επίπεδό σας στα γαλλικά: μυθιστορήματα, δοκίμια, κόμικς, DVD και CD αλλά και παιδαγωγικά βοηθήματα όπως γραμματικές, μεθόδους εκμάθησης…

– See more at: https://www.ift.gr/index.php/el/mathimata/epilegwtogith#sthash.qjB987qI.dpuf