Ημερομηνίες

Χρονοδιάγραμμα

Για τους ενήλικες

 • ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 κύκλοι μαθημάτων)

 

Φθινοπωρινός κύκλος μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Τέλος μαθημάτων: Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Χειμερινός κύκλος μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Εαρινός κύκλος μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Τέλος μαθημάτων: Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Τμήματα προετοιμασίας για την εξεταστική περίοδο Δεκεμβρίου 2013

Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2013

Τμήματα προετοιμασίας για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2014

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 30 Απρίλιου 2014

Τέλος μαθημάτων: Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Για τους ενήλικες

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 7/Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 7/Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Για τους εφήβους

Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Τέλος μαθημάτων: Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Για τα παιδιά

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 7/Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 28/Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξεταστική περίοδος Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 06-Σάββατο 07 Δεκεμβρίου 2013: Εξεταστική περίοδος για τα διπλώματα

DELF–DALF και SorbonneB1-B2 (γραπτές εξετάσεις)

Κυριακή 08 Δεκεμβρίου 2013: Εξεταστική περίοδος για τα διπλώματα

SorbonneC1-C2 (γραπτές εξετάσεις) 

Εξεταστική περίοδος Μαΐου 2014

Παρασκευή 16-Σάββατο 17 Μαΐου 2014: Εξεταστική περίοδος για τα διπλώματα

DELF–DALF και SorbonneB1-B2 (γραπτές εξετάσεις)

Κυριακή 18 Μαΐου 2014: Εξεταστική περίοδος για τα διπλώματα

Sorbonne C1-C2 (γραπτές εξετάσεις)

ΑΡΓΙΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 1. Σάββατο 26 Οκτώβριου 2013: Εορτή του Αγίου Δημητρίου
 2. Δευτέρα 28 Οκτώβριου 2013: Επέτειος 28ης Οκτωβρίου
 3. Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013: Τελευταία ημέρα εφηβικών τμημάτων πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων
 4. Τρίτη 07 Ιανουαρίου 2014: Επανέναρξη μαθημάτων
 5. Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014: Εορτή των Τριών Ιεραρχών
 6. Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014: Καθαρά Δευτέρα
 7. Τρίτη 25 Μαρτίου 2014 : Εθνική Εορτή
 8. Σάββατο 12 Απριλίου 2014: Τελευταία ημέρα εφηβικών τμημάτων πριν από τις διακοπές του Πάσχα
 9. Δευτέρα 28 Απριλίου 2014: Επανέναρξη μαθημάτων
 10. Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014: Εορτή Αγίου Πνεύματος