Οργανόγραμμα

Διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης

Philippe Ray, Γενικός Πρόξενος, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης

                           directeur@ift.gr

Philippe Marsé, Υποδιευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης, Διευθυντής του Γαλλικού Σχολείου Θεσ/νίκης

          Poste 132 – pmarse@ift.gr

Dominique Vivien-Zamboulis, Βοηθός, Γραμματέας του Γαλλικού Σχολείου Θεσ/νίκης

          Poste 118 – dzamboulis@ift.gr

Sandra Rouvière, Γενική Γραμματέας

          Poste 122 – sandra.rouviere@mlfmonde.org

Γενική γραμματεία

Ανθή Κυριακού, Βοηθός-Λογίστρια

         Poste 120 – akyriakou@ift.gr

Μαρία Σπανούδη, Υπεύθυνη Σχέσεων Συνεργασίας & logistique

         Poste 103 – mspanoudi@ift.gr

Ευθύμιος Γεροκώστας, Πληροφορική/Webmestre

         Poste 116 – egerokostas@ift.gr

Φανή Τερζή, Γενική γραμματεία

         Poste 114 – fterzi@ift.gr

Τμήματα : Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Πολιτιστικών και Μετάφρασης

Αικατερίνη Σπυροπούλου, Τμήμα Επικοινωνίας

         Poste 105 – kspiropoulou@ift.gr

Ilham Belhabib, Τμήμα Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, CampusFrance

         Poste 101 – ibelhabib@ift.gr
                               thessalonique@campusfrance.org
                               superieur@ift.gr

Athena Missios, Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας

         Poste 115 –  amissios@ift.gr
                               education@ift.gr

Ιωάννα Οικονόμου, Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας

         Poste 113 – ioikonomou@ift.gr

Μαριάνθη Πάσχου, Tμήμα Πολιτιστικών

         Poste 104 – mpaschou@ift.gr

Fanny Feynerol, Βιβλιοθήκη        

         Poste 105 – ffeynerol@ift.gr

Φανή Τερζή, Υπηρεσία μετάφρασης

         Poste 114 – fterzi@ift.gr

Τμήματα: Mαθημάτων, Εξετάσεων, Πιστοποιήσεων

Αλέξανδρος Μότσιος, Τμήμα Μαθημάτων

         Poste 111 – amotsios@ift.gr

Έφη Τζημοράγκα, Τμήμα Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

         Poste 124 – etzimoranga@ift.gr

Υποδοχή κοινού/Πληροφορίες:

Chantal Nerantzi

         Poste 100 – cnerantzi@ift.gr