Περιοδικά

periodiques          periodiques1

Περιοδικά
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει  περιοδικά στη γαλλική γλώσσα. Η ανάγνωσή τους στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη και δωρεάν!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ :

1.       OKAPI

2.       PHOSPHORE

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ :

1.       Le Français dans le monde

2.       Sciences Humaines

3.       Science et Vie

4.       Ca m’intéresse

5.       Psychologies

6.       L’Obs

7.       Marianne

8.       Le Point

9.       Questions de femmes

10.   Géo