Σπουδές επαγγελματικής μετάφρασης

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 

Οι σπουδές επικεντρώνονται στην πρακτική πλευρά της μετάφρασης. 
Στη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές εξασκούνται στην τεχνική της μετάφρασης με την βοήθεια εξειδικευμένων κειμένων προκειμένου να αποκτήσουν το Diplôme d’Université (D.U.1) de Traduction (πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Μετάφραση) από το πανεπιστήμιο Université de Strasbourg

Tο D.U.1 δίνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στη Μετάφραση, στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου MASTER*.
(*ο υποψήφιος πρέπει επίσης να κατέχει τίτλο σπουδών τετραετούς φοίτησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα ή το εξωτερικό).

Απευθύνεται:
Σε φοιτητές 4ου έτους και/ή πτυχιούχους οποιασδήποτε σχολής, με καλή γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας που επιθυμούν να αποκτήσουν κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου στη μετάφραση.

Γλώσσες εργασίας :
Γαλλικά – Ελληνικά – Αγγλικά

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Τεστ εισαγωγής που περιλαμβάνει:
1- γραπτές δοκιμασίες στη μετάφραση γαλλικά-ελληνικά, ελληνικά-γαλλικά, 
2- γραπτές δοκιμασίες στη μετάφραση αγγλικά-ελληνικά, ελληνικά-αγγλικά
3- σχολιασμό κειμένου στη γαλλική γλώσσα 
4- προφορική δοκιμασία : συζήτηση, βάσει κειμένου, με θέμα την επικαιρότητα (γαλλικά και αγγλικά)

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014, το τεστ εισαγωγής θα διεξαχθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οργάνωση σπουδών:
Διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος 2013 – Ιούνιος 2014
Κατανέμεται σε 2 εξάμηνα (12 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο) και περιλαμβανει περίπου 240 ώρες διδασκαλίας (10 ώρες εβδομαδιαίως)

Περιεχόμενο σπουδών:
Μετάφραση : γαλλικά-ελληνικά, ελληνικά-γαλλικά 
και αγγλικά-ελληνικά, ελληνικά-αγγλικά
Εξειδικευμένη ορολογία (οικονομική, νομική, τεχνική)
Ευρωπαϊκοί θεσμοί
Πληροφορική
Μαθήματα τελειοποίησης στη γαλλική και αγγλική γλώσσα

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση superieur@ift.gr σημειώνοντας ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.