Σπουδές στη Γαλλία

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “MARC DE MONTALBERT” ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ PROJECT ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 8000 € σε νέους ερευνητές (κατόχους Δ.Δ.), έως 35 ετών, καταγόμενους από χώρα της Μεσογείου, για την εκπόνηση ερευνητικού έργου (project) το οποίο θα συμβάλλει στη γνωριμία με τις Τέχνες του Μεσογειακού κόσμου.

Η ερευνητική πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να καταδεικνύει τη συνάφεια με τους τομείς ενδιαφέροντος του (ΙΝΗΑ), όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche.html (Domaines de Recherche)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, με τα απαραίτητα συνοδευτικά, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2015, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν:
-στην ιστοσελίδα του INHA: http://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/appels-a-candidatures/prix-marc-de-montalembert-2016.html όλες τις σχετικές πληροφορίες (δικαιολογητικά, χρονοδιάγραμμα, παροχές), στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν διευκρινίσεις και την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
-στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Marc de Montalbert: http://www.fondationmdm.com/fr/projets-selectionnes/ κατάλογο με τα έως το 2015 project που έλαβαν επιχορήγηση.

Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Ο πρώτος κύκλος σπουδών στα πανεπιστήμια διαρκεί 3 ετών (L1, L2, L3), και οδηγεί στο πτυχίο «Licence»,

Για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο στη Γαλλία, απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat». Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαδικασία εγγραφής : 

Οι αιτησείς γίνονται αποκλειστικά από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 20 Μαρτίου,

στο δικτυακό τόπο www.admission-postbac.fr.

Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό του υποψηφίου (Guide du candidat européen)

Έπειτα συμπληρώστε online την αίτηση με τα στοιχεία σας.

Σημαντικές ημερομηνίες :

Αίτηση, επιλογές των υποψηφίων 20 Ιανουαρίου – 20 Μαρτίου (εώς τις 6 μμ)

Ταξινόμηση των επιλογών 20 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου
Αποστολή των φακέλων υποψηφιοτήτων Μάρτιος – Απρίλιος
Αποδοχή : 8 Ιουνίου-19 Ιουλίου

Εγγραφή Ιούλιος – Σεπτέμβριος

Για να καταγράψει τις επιλογές του, ο μαθητής πρέπει να δημιουργήσει τον φάκελο αίτησής του από τις 20 Ιανουαρίου

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτειμια έγκυρη και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση, απαραίτητες πληροφορίες που θα του ζητηθούν (προηγούμενοι βαθμοί, ο τι αφορά στην πορεία του στο λύκειο, λόγοι για τους οποίους επιλέγει αυτή την κατεύθυνση)

Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει μέχρι 12 πανεπιστήμια σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης του.

Μετά από την ηλεκτρονική αίτηση :

  • εκτύπωση του δελτίου επιλογών (εκδίδεται ένα δελτίο επιλογών για κάθε επιλογή), σύνθεση και αποστολή του φακέλου με τα έντυπα έγγραφα από τον μαθητή για κάθε πρόγραμμα, (επισυνάπτει τα διάφορα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δελτίο επιλογής)
  • Ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων που αποτελούν τον φάκελο σε ηλεκτρονική μορφή.

  Καταληκτική ημερομηνία σύνθεσης και αποστολής του φακέλου(όταν έχει ζητηθεί) : 2 Απριλίου 2015

Οι απαντήσεις από τα πανεπιστήμια

3 διαδοχικές περίοδος αποδοχής
(πρόταση, αποδοχή στο προπτυχιακό πρόγραμμα και απάντηση του μαθητή)

Το 2015 :

-από την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 14:00 ως το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 14:00
-από την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 14:00 ως την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 14:00
-από την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 14:00 ως την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 14:00

4 πιθανές απαντήσεις από τον μαθητή

[οριστικό ναι]              αποδέχομαι αυτήν την πρόταση και δε θα μου γίνει καμία άλλη.
[ναι αλλά]                    αποδέχομαι προς στιγμήν την πρόταση που μου έχει γίνει, αλλά διατηρώ την υποψηφιότητά μου για άλλες επιλογές που προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας.
[όχι αλλά]                    απορρίπτω αυτήν την πρόταση αλλά διατηρώ την υποψηφιότητά μου για άλλες επιλογές που προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας..
[απόσυρση υποψηφιότητας] δεν είμαι πλέον υποψήφιος/-α σε κανένα πρόγραμμα.

• Μέχρι να απαντήσω με «οριστικό ναι» σε μια πρόταση, πρέπει να συμμετέχω σε κάθε στάδιο των προτάσεων. 
 Θα θεωρηθεί ότι έχω παραιτηθεί από την υποψηφιότητά μου, αν δεν δώσω απάντηση μέσα στις προθεσμίες.

Επίπεδο γλώσσας 
Θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Απαιτείται γνώση της γαλλικής επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (DELF B2, Sorbonne Β2). 
Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να περάσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο ένα τεστ γνώσεων (TCFTEF ou e-TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Πλήρης λίστα όλων των Πανεπιστημίων : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html 

Συμπληρωματική διαδικασία 26 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου

  Τι κόστος ζωής να υπολογίσετε ; 

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής. 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, έχουν καθορισθεί ως εξής : 

183 ευρώ για τους φοιτητές στη Licence          388 ευρώ για τους φοιτητές στο Διδακτορικό 
254 ευρώ για τους φοιτητές στο Master            596 ευρώ για τους φοιτητές των Σχολών Μηχανικών 

Στα ποσά αυτά μπορεί να προστεθούν επιπλέον έξοδα για ειδικές παροχές ή για κάποια προγράμματα, καθώς και για την ένταξη στη φοιτητική κοινωνική ασφάλιση 

Σε ότι αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια πανεπιστημιακή εστία (www.cnous.fr), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση. 

Μπορείτε εντούτοις να απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες : επισκεφθείτε τους χρήσιμoυς συνδέσμους
Επωφεληθείτε από τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL, επίδομα κοινωνικής στέγασης-ALS). 
Παράλληλα, θα έχετε τη δυνατότητα να γευματίζετε στις πανεπιστημιακές λέσχες (2,90 ευρώ το γεύμα ). 
Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 ευρώ στην επαρχία και 1.200 ευρώ στο Παρίσι. 

Περισσότερες πληροφορίες 
στο Espace Campusfrance του Γαλλικού Ινστιτούτου :

https://www.ift.gr/index.php/el/panepistimio/ypiresia-campus_france

Μηχανή αναζήτησης στα ελληνικά 
http://grece.campusfrance.org 

Για τις μεταφράσεις των διπλωμάτων σας, θα βρείτε μια λίστα μεταφραστών σην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας : http://www.ambafrance-gr.org/spip.php?article833 

Μεταπτυχιακές σπουδές (Μaster) 

O μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου που αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μάστερ (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών. 
Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε μεταξύ του Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης (Master recherche) και του Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης (Master professionnel). 
Στόχος του Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης είναι η σύνταξη διπλωματικής εργασίας ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου. 
Το Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης συνδέεται περισσότερο με τον εργασιακό τομέα και περιλαμβάνει πρακτική άσκηση. 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε ; 
Αφού επιλέξετε πολλά Μ2, επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο των πανεπιστημίων και κατεβάζετε την ‘’Demande d’admission et de validation des études supérieures en vue d’une 2ème année de Master’’ (αίτηση αποδοχής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης με σκοπό την εισαγωγή στο 2ο έτος του Μάστερ). Τη συμπληρώνετε και την αποστέλλετε μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα : 
– αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο 
– τίτλο σπουδών (αν τον έχετε ήδη αποκτήσει) 
και σε περίπτωση που θα σας ζητηθούν: 
– απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως 
– απολυτήριο Λυκείου 
– βιογραφικό σημείωμα (CV) 
– lettre de motivation : επιστολή στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό. Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να γίνετε δεκτοί σε κάποιο πανεπιστήμιο. 
Είναι επίσης πιθανό να σας ζητήσουν να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας σχέδια, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης, ή τα σχέδιά σας για την πρακτική άσκηση, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης. 
Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπ’όψιν τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια. 

Επίπεδο γλώσσας 
Θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Απαιτείται γνώση της γαλλικής επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (DELF B2, Sorbonne Β2). 
Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να περάσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο ένα τεστ γνώσεων (TCFTEF ou e-TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια. 

Καλό θα ήταν να στείλετε τις αιτήσεις σας σε πολλά πανεπιστήμια, καθώς η είσοδος στο Μ2 ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών σε M2 είναι αυστηρά. 

Πότε να ξεκινήσετε την διαδικασία ; 
Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο (Προσοχή! Για το πανεπιστήμιο Paris 2 από τον Ιούλιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 για το έτος 2014-2015- 

Πλήρης λίστα όλων των Πανεπιστημίων : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html 

Σπουδές στη Γαλλία : τι κόστος ζωής να υπολογίσετε ; 
Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής. 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, έχουν καθορισθεί ως εξής : 
183 ευρώ για τους φοιτητές στη Licence          388 ευρώ για τους φοιτητές στο Διδακτορικό 
254 ευρώ για τους φοιτητές στο Master            596 ευρώ για τους φοιτητές των Σχολών Μηχανικών 

Στα ποσά αυτά μπορεί να προστεθούν επιπλέον έξοδα για ειδικές παροχές ή για κάποια προγράμματα, καθώς και για την ένταξη στη φοιτητική κοινωνική ασφάλιση 

Σε ότι αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια πανεπιστημιακή εστία (www.cnous.fr), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση. 
Μπορείτε εντούτοις να απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες :επισκεφθείτε τους χρήσιμoυς συνδέσμους
Επωφεληθείτε από τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL, επίδομα κοινωνικής στέγασης-ALS). 
Παράλληλα, θα έχετε τη δυνατότητα να γευματίζετε στις πανεπιστημιακές λέσχες (2,90€ το γεύμα ). 

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 ευρώ στην επαρχία και 1.200 ευρώ στο Παρίσι. 

Περισσότερες πληροφορίες 
στο Espace Campusfrance του Γαλλικού Ινστιτούτου :

https://www.ift.gr/index.php/el/panepistimio/ypiresia-campus_france

Μηχανή αναζήτησης για να επιλέξετε το μεταπτυχιακό που θέλετε http://grece.campusfrance.org 

Για τις μεταφράσεις των διπλωμάτων σας, θα βρείτε μια λίστα μεταφραστών στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας : http://www.ambafrance-gr.org/spip.php?article833