Τεστ αξιολόγησης e-TEF

Ένα έμπιστο εργαλείο το TEF, επικυρωμένο από αναγνωρισμένους ειδικούς, αποτελεί εκπαιδευτική και αποδεικτική αναφορά, βασισμένη στην τεχνογνωσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων.

Λεπτομερείς βεβαιώσεις,Η βεβαίωση που δίνεται στον υποψήφιο με τα αποτελέσματα περιέχει βαθμολογία και σχόλια για κάθε εξέταση. Τοποθετεί τον εξεταζόμενο σε μία κλίμακα βάσει των επιπέδων του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισιού Αναφοράς.

Δομή του e-TEF

3 υποχρεωτικές εξετάσεις

Γραπτή κατανόηση
Προφορική κατανόηση
Λεξιλόγιο και δομή
(2 ώρες και 10 λεπτά)
Συνολικός Βαθμός : 900

 Το e-TEF απευθύνεται σε :

 • Υποψηφίους

Ακαδημαική επικύρωση του επιπέδου γλώσσας

Σπουδές στη Γαλλία, κινητικότητα σε γαλλόφωνες χώρες.

Προσωπικό κίνητρο

 • Επιχειρήσεις

Πρόσληψη

Κινητικότητα, προαγωγή

 • Ακαδημίες

Διάγνωση, εργαλείο τοποθέτησης σε επίπεδο γλώσσας

Επικύρωση γαλλικού προγράμματος

Επιλογή βάσει γλωσσολογικών κριτηρίων

Με το e-tef, αμέσως μετά τις υποχρεωτικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι έχουν τα αποτελέσματα.

 Η οργάνωση μιας εξεταστικής χρειάζεται μόνο μια εβδομάδα.