Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών μετά το Απολυτήριο (ανώτατες και ανώτερες σπουδές) www.admission-postbac.fr
Οδηγός σπουδών στα Ελληνικά http://grece.campusfrance.org
Οδηγός σπουδών στα Γαλλικά www.campusfrance.org
Πλήρης λίστα όλων των Πανεπιστημίων http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html
Λίστα μεταφραστών στη Θεσσαλονίκη http://www.ambafrance-gr.org/spip.php?article833
Κρατικές πανεπιστημιακές εστίες (www.cnous.fr
Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες : (www.adele.org). 

www.greek-paris.com

Περισσότερες διευθύνσεις στην αντίστοιχη σελίδα στα γαλλικά