Ψηφιακές ταμπλέτες

Ενημέρωση για τους αναγνώστες

Η Βιβλιοθήκη θέτει στη διάθεσή σας δύο ταμπλέτες για χρήση στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Προϋποθέσεις:

  • να είστεάνω των 18 ετών
  • να παραδώσετε την ταυτότητά σας στη βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της χρήσης..

Καλή πλοήγηση!