3-18 Οκτωβρίου 2022 : Εγγραφές DELF-DALF-Sorbonne εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022

3-18 Οκτωβρίου 2022 : Εγγραφές DELF-DALF-Sorbonne εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022

Συμβουλευτείτε το Ημερολόγιο εξετάσεων: Δεκεμβρίου 2022 | Μαΐου 2023

Συμβουλευτείτε τα Εξέταστρα DELF-DALF-SORBONNE 2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ DELF – DALF – SORBONNE

Οι εγγραφές στις εξετάσεις γίνονται μόνον ηλεκτρονικάσε αυτή τη διεύθυνση  (ασφαλής πλατφόρμα στα ελληνικά και στα γαλλικά).