Αποτελέσματα SORBONNE εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022

Τα αποτελέσματα SORBONNE εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022 αναρτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα 

Προσοχή!

Θα πρέπει να έχετε τον κωδικό σας για να δείτε τ’ αποτελέσματά σας. Δεν θα αποσταλεί κανένας κωδικός μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στην ειδική σελίδα των Εξετάσεων, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υπηρεσία Εξετάσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας στο: examens@ifg.gr