περιήγηση Κατηγορία

Εξετάσεις

Μεταφράσεις

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μας, μας παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους των μεταφράσεων (-40%).

TCF

TCF | ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ To TCF αποτελεί τη δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική, του Γαλλικού Υπουργείου…