περιήγηση Κατηγορία

Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Γυμνάσιο-Λύκειο

Παρουσίαση τμημάτων Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι μέλος του δικτύου των γαλλικών σχολείων του εξωτερικού…

Δημοτικό

2ος κύκλος Ο 2ος κύκλος, ο κύκλος της βασικής μάθησης, είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση βασικών γνώσεων.…

Νηπιαγωγείο

Tο Νηπιαγωγείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Δημοτικού. Είναι μια κρίσιμη διαδρομή στη σταδιακή απόκτηση…