περιήγηση Κατηγορία

Βιβλίo

17η ΈΚΘΕΣΗ COMIC’N’PLAY

09-11.11.2018 Την ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας του ενδέκατου μήνα του 1918 υπογράφτηκε η συνθήκη που τερμάτισε…

14η ΔΕΒΘ

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ), ένας θεσμός που άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο του βιβλίου και αποτελεί…