ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Β. Κολώνα

Στη Θεσσαλονίκη, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα δραστηριοποιούνται πολλοί απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών του Παρισιού οι οποίοι μέσω των σπουδών τους και του υλοποιημένου έργου τους μεταφέρουν σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα στην αρχιτεκτονική της πόλης και πρωταγωνιστούν στην ανοικοδόμησή της μετά την πυρκαγιά του 1917.
Η παρουσίαση του Β. Κολώνα, καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών του παν. Θεσσαλίας, βασίζεται σε πρωτογενή και αδημοσίευτη έρευνα.

10.03.2020, 19.00, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Allatini-Dassault

Είσοδος ελεύθερη

Ταυτόχρονη μετάφραση

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Β. Κολώνα