Δημοτικό

2ος κύκλος

Ο 2ος κύκλος, ο κύκλος της βασικής μάθησης, είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση βασικών γνώσεων. Περιλαμβάνει τα μεγάλα νήπια (τελευταία χρονιά του νηπιαγωγείου), το CP, το CE1 και το CE2  (1η, 2η και 3η χρονιά του Δημοτικού).

Οι στόχοι του 2ου κύκλου

1. Οργανώνουμε τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο
2. Ακολουθούμε και αναπτύσσουμε την κοινωνικοποίηση και την πολιτιστική διεύρυνση
3. Εξασφαλίζουμε την απόκτηση των βασικών γνώσεων: ανάγνωση, γραφή, αρίθμηση
4. Κατευθύνουμε τους μαθητές προς την αυτονομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρωτοβουλίας
5. Λαμβάνουμε υπ’όψιν τη διαφορετικότητα κάθε μαθητή και παρεμβαίνουμε από τις πρώτες δυσκολίες

Αυτοί οι στόχοι συμβαδίζουν με την ιδιαιτερότητα του ιδρύματός μας, του οποίου το σύνθημα είναι «Δύο πολιτισμοί, τρεις γλώσσες».
1. Η ελληνική γλώσσα και πολιτισμός διδάσκονται από τα μικρά νήπια, σε ομάδες ανά επίπεδο.
2. Η αγγλική γλώσσα και πολιτισμός διδάσκονται από τα μεγάλα νήπια.
3. Μια δυναμική εκπαιδευτική ομάδα αναπτύσσει κοινά προγράμματα σχετικά με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής.
4. Οργανώνονται εργαστήρια ενίσχυσης της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, από το νηπιαγωγείο, από τον δάσκαλο της τάξης ή εκπαιδευτικό.
5. Τρίγλωσση χορωδία.

 

Ο 3ος κύκλος ή κύκλος εμβάθυνσης

Αυτός ο κύκλος αποτελείται από τις τάξεις CM1, CM2 και ΣΤ’ Δημοτικού. Το παιδί επωφελείται της διάρκειας των τριών χρόνων για να αποκτήσει το σύνολο των δεξιοτήτων αυτού του κύκλου.
Στην τάξη CM2 πραγματοποιείται εθνική αξιολόγηση που επιτρέπει την εξακρίβωση της εκμάθησης του περιεχομένου του προγράμματος, προκειμένου να προταθεί στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα. Αυτές οι αξιολογήσεις προσφέρουν στο Υπουργείο Παιδείας χρήσιμες στατιστικές πληροφορίες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία.
Τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτόν τον κύκλο, εντάσσονται στη συνέχεια του 2ου κύκλου και είναι τα εξής:
– Γλώσσα και γαλλική γλώσσα (ικανότητα επικοινωνίας στο γραπτό και προφορικό λόγο)
– Αγωγή του πολίτη (συμμετοχή στη σχολική ζωή, τί σημαίνει να είναι κανείς πολίτης στην κοινότητα του και στη Γαλλία, γνωριμία με τη Ευρώπη και άνοιγμα στον κόσμο).
– Λογοτεχνία (παιδική λογοτεχνία, ανάγνωση, γραφή)
– Αντανακλαστική παρατήρηση της γαλλικής γλώσσας (γραμματική, κλίσεις, ορθογραφία, λεξιλόγιο)
– Ξένες γλώσσες
– Ιστορία (από την προϊστορία στις μέρες μας : οι μεγάλες περίοδοι και τα σημαντικά γεγονότα)
– Γεωγραφία (γνωριμία με τον κόσμο, την Ευρώπη, τη Γαλλία, εισαγωγή στη Γαλλία μέσα από την παγκοσμιοποίηση)
– Μαθηματικά (υπολογισμοί, κλάσματα, στερεομετρία και γεωμετρία, γωνίες, μεγέθη και μετρήσεις).
– Πειραματικές επιστήμες και τεχνολογία (ύλη, ζωή, περιβάλλον, υγιεινή και υγεία, ενέργεια, ουρανός και γη, ανθρώπινα επιτεύγματα, τεχνολογίες της πληροφορίας)
– Οπτικές τέχνες (σχέδιο, θέατρο, γλυπτική)
– Μουσική αγωγή (τραγούδι, μουσική)
– Φυσική και αθλητική αγωγή
Στον κύκλο της εμβάθυνσης, ο μαθητής συνεχίζει να εμπλουτίζει τις βάσεις της εκπαίδευσής του, αλλά συμμετέχει στις δραστηριότητες διαφορετικά, διότι ξεκινάει η φάση της ψυχολογικής του ανάπτυξης που θα του επιτρέψει να εδραιώσει γνώσεις με πιο αντανακλαστικό τρόπο, να οικειοποιηθεί πιο σταθερά νοητικά όργανα. Παρόλ’ αυτά, είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητο να κινητοποιούμε όλες τις πλευρές της εξυπνάδας του και συγκεκριμένα την ικανότητά του για δράση και την ευαισθησία του. Έτσι, η παιδαγωγική του 3ου κύκλου δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια τυπική και αφηρημένη έννοια της πρόσβασης στη γνώση αλλά να βασίζεται στην πρακτική εμπειρία, σε πειραματικές ψηλαφήσεις.
Μπαίνοντας στον 3ο κύκλο, ο μαθητής περνάει ένα σημαντικό στάδιο της φοίτησης. Οι δεξιότητες που μόλις έχει αποκτήσει στην ανάγνωση και τη γραφή του επιτρέπουν να εμπλουτίσει τις δυνατότητες πληροφόρησης και να ενισχύσει την μάθησή του. Οι γνώσεις και η τεχνογνωσία των μαθηματικών του δίνουν τη δυνατότητα να περιγράψει με ακρίβεια φαινόμενα καθώς επίσης και την εξέλιξή τους. Σίγουρα, έχει ακόμη μικρή αυτονομία στη χρήση των μεν και των δε, αλλά ο 3ος κύκλος είναι η ευκαιρία να αποκτήσει πιο φανερό έλεγχο σε όλους τους τομείς. Πρόκειται επίσης για ένα άνοιγμα σε νέα μαθήματα : ιστορία, γεωγραφία, αντανακλαστική παρατήρηση της γαλλικής γλώσσας (γραμματική), ξένη γλώσσα, πειραματικές επιστήμες και τεχνολογία.
Με τις τρεις χρονιές σε αυτόν τον κύκλο, ο μαθητής διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να αποκτήσει γνώσεις, τεχνογνωσία και την επιθυμία για μάθηση που θα του είναι απαραίτητα, από τη μία, για να προχωρήσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, από την άλλη, για να αντιμετωπίσει τον κόσμο που τον περιμένει.