Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Delf / Dalf / Sorbonne Ιουνίου 2020

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών eservices.ifa.gr στις εξετάσεις του Ιουνίου 2020 θα ανοίξει εκ νέου και κατ’ εξαίρεση μόνο για νέες εγγραφές και πληρωμές από την Τρίτη 05 Μαΐου έως και την Δευτέρα 11 Μαΐου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Καμία άλλη παράταση δεν θα δοθεί.

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων – DELF – DALF – SORBONNE – Ιούνιος 2020