Εγγραφές

Προϋποθέσεις εγγραφής: DELF – DALF     SORBONNE     |     Κανονισμός:  DELF-DALF   SORBONNE

Ομαδική αίτηση εγγραφής DELF/DALF:  DELFprim     DELF     DALF

Ομαδική αίτηση εγγραφής  SORBONNE: SORBONNE

Aτομική αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά DELF/DALF  SORBONNE: ηλεκτρονικά DELF/DALF   |  ηλεκτρονικά SORBONNE  

(ΣΗΜΕIΩΣΗ: Πριν συνεχίσετε την ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να έχετε ήδη ολοκληρώσει την πληρωμή με έναν από τους παρακάτω τρόπους και να έχετε σε ηλεκτρονική μορφή την απόδειξη πληρωμής.

1) Εάν επιλέξετε ηλεκτρονική πληρωμή θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το Approval Code (εξαψήφιος αριθμός) που λάβατε στο μέιλ μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής

2) Εάν επιλέξετε τραπεζική κατάθεση θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε την απόδειξη πληρωμής.

3) Εάν επιλέξετε ταχυδρομική επιταγή θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε την επιταγή.)

Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο WORD, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στείλετε το συνημμένο στην παρακάτω διεύθυνση: examens@ift.gr

DELF DALF ΕΔΩ             SORBONNE ΕΔΩ