ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αγαπητοί υποψήφιοι στις εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE,

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2020, υποσχεθήκαμε την ανάρτηση των προσκλήσεων για τις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020. Ελλείψει όμως ενημέρωσης για τις προοπτικές μετακινήσεων από τη 2α Δεκεμβρίου που ξεκινούσαν οι προφορικές εξετάσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταθέσουμε το πρόγραμμά μας ως ακολούθως:

Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, μετατίθενται οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα ως έχει και στα ίδια εξεταστικά κέντρα, την Παρασκευή 18, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου.

Οι προφορικές εξετάσεις 2, 3, 8 και 9 Δεκεμβρίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα διεξαχθούν στις 14, 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Την Παρασκευή 27 τρέχοντος θα αναρτηθούν οι προσκλήσεις στο διαδίκτυο με την ελπίδα να μην υπάρξουν περαιτέρω περιορισμοί.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προετοιμασία σας και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Χριστοδούλου

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων – DELF – DALF – SORBONNE – Δεκέμβριος 2020