ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ εξετάσεων

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι  εξετάσεις DELF (Δεκεμβρίου 2020) θα διεξαχθούν στις 14-15 Μαΐου 2021 (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα)

Οι γραπτές εξετάσεις DELF-DALF-SORBONNE Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν στις 25-26 Ιουνίου. (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα)

Σημείωση
Την Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 μπορούν να κάνουν εγγραφές μέσω πλατφόρμας όσοι δεν είχαν εγγραφεί εγκαίρως.

Πρόγραμμα εξετάσεων DELF Μάιος 2021

Πρόγραμμα εξετάσεων DELF-DALF-SORBONNE Ιούνιος 2021