ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ γαλλικών για το επίπεδο B1 ή Β2

Από 18.02.2019 έως 17.04.2019

Πρόγραμμα μαθημάτων: 9 ώρες την εβδομάδα
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή: 19.00-22.00

Σύνολο: 72 ώρες διδασκαλίας

Δίδακτρα: 596 ευρώ + 30 ευρώ έξοδα εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε την υπηρεσία σπουδών: 2310821231 / 111