Επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές γαλλικής γλώσσας

Σάββατο 16 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 13:00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Σεμινάριο που απευθύνεται σε καθηγητές/τριες γαλλικής γλώσσας όλων των βαθμίδων οργανώνει το Σάββατο 16 Μαρτίου το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και την υποστήριξη του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-Πτυχιούχων Πανεπιστημίων APLF, στο πλαίσιο του μήνα Γαλλοφωνίας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωσή των διδασκόντων με τη χρήση παιχνιδιού στη διαδικασία της μάθησης, και συγκεκριμένα σε όλα τα στάδια από τον σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση τους στην τάξη.

Το σεμινάριο αποτελείται από τρεις άξονες: 1. Τα είδη των παιχνιδιών, 2. Τα στάδια μετατροπής των παιχνιδιών σε αντικείμενο και μέσο διδασκαλίας και 3. Βιωματικός σχεδιασμός των δικών μας παιχνιδιών για την τάξη μας.

Επιμορφώτρια είναι η Ευτυχία Δαμάσκου, η οποία μετεκπαιδεύτηκε στο BELC του  France Education international στη Νάντ, χάρη στην υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Η επιμόρφωση θα γίνει το Σάββατο 16 Μαρτίου2024 στην αίθουσα  Allatini-Dassault

από τις 10:00 έως τις 13:00

Για εγγραφές: https://forms.gle/yKzckP8TgwBBi9DF8