Επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, η Υπηρεσία Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, η Sandrine Mouchet, Γενική Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης καθώς και η συνεργάτιδά τους, Carole Perretto, υπεύθυνη Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Συνεργασίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ, όπου τους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του, Δημήτριος Τζοβάρας και μέλη της διοίκησης των ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσουμε το ΕΚΕΤΑ, το σημαντικότερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, και να επισκεφθούμε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του. Η ερευνητική δραστηριότητα του κέντρου έχει σημαντικό επιστημονικό αντίκτυπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, καινοτόμα ευρωπαϊκά και διεθνή έργα και συνεργασίες με πλήθος διαφορετικών δομών.

Το ΕΚΕΤΑ έχει πολλές συνεργασίες με τη Γαλλία σε διάφορους τομείς, όπως η πράσινη ενέργεια, το έξυπνο σπίτι, η μεταφορά τεχνολογίας, η ψηφιακή υγεία, η ασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική και το ευχαριστούμε για την υποδοχή και τη συναρπαστική αυτή επίσκεψη, η οποία επιβεβαιώνει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και την καινοτομία στην Ελλάδα καθώς και σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας με τη Γαλλία.

[/vc_row]